Medicinale cannabisolie: informatie voor de patiënt

Bent u patiënt en heeft uw arts medicinale cannabisolie voorgeschreven?

Optie 1:

De snelste route is elektronisch voorschrijven. Uw arts kan het digitale recept via ZorgMail en E-Zorg naar GMP Apotheek Mierlo-Hout sturen, zie contact.

Optie 2:

U kunt ook zelf een kopie van het recept e-mailen of faxen, maar het originele recept dient u ook zo snel mogelijk per post te sturen naar:

GMP Apotheek Mierlo-Hout

Postbus 517

5700 AM Helmond

 

GMP Apotheek Mierlo-Hout verzorgt de medicatiebewaking en verzending naar de patiënten op basis van het originele recept. We versturen dus pas na ontvangst van het originele (digitale of papieren) recept. Het aanvraagformulier helpt om het proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Het aanvraagformulier kan worden ingevuld door arts of patiënt.