Medicinale cannabisolie: informatie voor de arts

Bent u arts en wilt u uw patiënt medicinale cannabisolie voorschrijven?

Optie 1:

De snelste route is elektronisch voorschrijven. Via uw elektronisch voorschrijfsysteem (HIS) kunt u het digitale recept via ZorgMail of E-Zorg naar GMP Apotheek Mierlo-Hout sturen, zie contact.

Optie 2:

U kunt ook een kopie van het recept e-mailen of faxen, maar het originele recept dient u ook zo snel mogelijk per post te sturen naar Mierlo-Hout:

GMP Apotheek Mierlo-Hout

Postbus 517

5700 AM Helmond

Optie 3:

Tenslotte kunt u als arts ook gebruik maken van onze voorschrijfmodule, daarvoor heeft u een speciaal account nodig. Dit account kunt u aanvragen bij GMP Apotheek Mierlo-Hout, zie contact.

 

GMP Apotheek Mierlo-Hout verzorgt de medicatiebewaking en verzending naar de patiënten op basis van het originele recept. We versturen dus pas na ontvangst van het originele (digitale of papieren) recept. Het aanvraagformulier helpt om het proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Het aanvraagformulier kan worden ingevuld door arts of patiënt.