Patiënten

De meeste middelen kunnen alleen geleverd worden na ontvangst van een origineel recept en medicatie overzicht. Een medicatie overzicht kunt u krijgen bij uw plaatselijke apotheek.

Het recept kan samen met het medicatie overzicht per post gestuurd worden naar ons postadres ( postbus 517, 5700 AM  Helmond).  Na ontvangst hiervan wordt indien mogelijk dezelfde dag de medicijnen per post gestuurd. De factuur wordt meegestuurd in het pakje met de medicijnen.

Als u wilt kunt u ook naar het bezoekadres ( Steenovenweg 15, 5708 HN Helmond) komen en daar uw recept inleveren. Ook dan hebben wij natuurlijk een medicatieoverzicht nodig.

Voor informatie over de prijzen; zie onze prijslijst

Dit team staat voor u klaar in de apotheek

Verzendkosten
Dossierkosten
Artsen
Klachtenregeling